ilamtv

Mecelle Mad-1: İlm’i fıkh, mesâili i şer’iyye-i ameliyeyi bilmektir.

DİĞER İZLEME ADRESİ