ilamtv

Mecelle Mad.10: Bir Zamanda Sabit Olan Bir Şeyin, Hilâfına Delil Olmadıkça Bekâsıyla Hükmolunur

DİĞER İZLEME ADRESİ