ilamtv

Uşşak Makâmında Kâmet ve Namaz Örneği (Kâmet: Necip Demirel – Namaz: Kerim Öztürk)