ilamtv

Prof. Dr. Süleyman Derin – Nakşibendîlik Sempozyumu Açılış Konuşması

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu
2 Aralık 2016 Haliç Kongre Merkezi Açılış Programı
İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Başkanı Prof. Dr. Süleyman Derin