ilamtv

Kısaca Nefis Mertebeleri (Nefs-i Emmâre, Levvame, Mülhime, Mutmainne, Râdiye ve Mardiyye)