ilamtv

“Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır…” (Kasas Suresi 84. Ayet)