ilamtv

FATİH ÇOLLAK – SURELER (Kuran Dinle)

NO SURE ADI DİNLE İNDİR
1 Fatiha Dinle İndir
2 Bakara Dinle İndir
3 Al-i İmran Dinle İndir
4 Nisa Dinle İndir
5 Maide Dinle İndir
6 Enam Dinle İndir
7 Araf Dinle İndir
8 Enfal Dinle İndir
9 Tevbe Dinle İndir
10 Yunus Dinle İndir
11 Hud Dinle İndir
12 Yusuf Dinle İndir
13 Rad Dinle İndir
14 İbrahim Dinle İndir
15 Hicr Dinle İndir
16 Nahl Dinle İndir
17 İsra Dinle İndir
18 Kehf Dinle İndir
19 Meryem Dinle İndir
20 Ta Ha Dinle İndir
21 Enbiya Dinle İndir
22 Hac Dinle İndir
23 Müminun Dinle İndir
24 Nur Dinle İndir
25 Furkan Dinle İndir
26 Şuara Dinle İndir
27 Neml Dinle İndir
28 Kasas Dinle İndir
29 Ankebut Dinle İndir
30 Rum Dinle İndir
31 Lokman Dinle İndir
32 Secde Dinle İndir
33 Ahzab Dinle İndir
34 Sebe Dinle İndir
35 Fatır Dinle İndir
36 Yasin Dinle İndir
37 Saffat Dinle İndir
38 Sad Dinle İndir
39 Zümer Dinle İndir
40 Mümin Dinle İndir
41 Fussilet Dinle İndir
42 Şura Dinle İndir
43 Zuhruf Dinle İndir
44 Duhan Dinle İndir
45 Casiye Dinle İndir
46 Ahkaf Dinle İndir
47 Muhammed Dinle İndir
48 Fetih Dinle İndir
49 Hucurat Dinle İndir
50 Kaf Dinle İndir
51 Zariyat Dinle İndir
52 Tur Dinle İndir
53 Necm Dinle İndir
54 Kamer Dinle İndir
55 Rahman Dinle İndir
56 Vakıa Dinle İndir
57 Hadıd Dinle İndir
58 Mücadele Dinle İndir
59 Haşr Dinle İndir
60 Mümtehine Dinle İndir
61 Saf Dinle İndir
62 Cuma Dinle İndir
63 Münafikun Dinle İndir
64 Tegabun Dinle İndir
65 Talak Dinle İndir
66 Tahrim Dinle İndir
67 Mülk Dinle İndir
68 Kalem Dinle İndir
69 Hakka Dinle İndir
70 Mearic Dinle İndir
71 Nuh Dinle İndir
72 Cin Dinle İndir
73 Müzzemmil Dinle İndir
74 Müddessir Dinle İndir
75 Kıyame Dinle İndir
76 İnsan Dinle İndir
77 Mürselat Dinle İndir
78 Nebe Dinle İndir
79 Naziat Dinle İndir
80 Abese Dinle İndir
81 Tekvir Dinle İndir
82 İnfitar Dinle İndir
83 Mutaffifın Dinle İndir
84 İnşikak Dinle İndir
85 Büruc Dinle İndir
86 Tarık Dinle İndir
87 Ala Dinle İndir
88 Gaşiye Dinle İndir
89 Fecr Dinle İndir
90 Beled Dinle İndir
91 Şems Dinle İndir
92 Leyl Dinle İndir
93 Duha Dinle İndir
94 İnşirah Dinle İndir
95 Tin Dinle İndir
96 Alak Dinle İndir
97 Kadir Dinle İndir
98 Beyyine Dinle İndir
99 Zilzal Dinle İndir
100 Adiyat Dinle İndir
101 Karia Dinle İndir
102 Tekasür Dinle İndir
103 Asr Dinle İndir
104 Hümeze Dinle İndir
105 Fil Dinle İndir
106 Kureyş Dinle İndir
107 Maun Dinle İndir
108 Kevser Dinle İndir
109 Kafirun Dinle İndir
110 Nasr Dinle İndir
111 Tebbet Dinle İndir
112 İhlas Dinle İndir
113 Felak Dinle İndir
114 Nas Dinle İndir
Dosyaları indirmek için İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi Farklı Kaydet deyiniz.